Allegro Spring 2024

Program / Ohjelma

22.3-8.4

Moomin in drag

22.3-14.4

Balatako vårutställning/kevätnäyttely

3.4

18:00 | Regidemo/Ohjausdemo

19.00 | A Spring Fling

4.4

18:00 | Regidemo/Ohjausdemo

20.00 | Notio in concert featuring Jacob Big Band

6.4

19.00 | These Are The Days Of Our Lives

15.4-17.5

Examensutställning/Opinnäytetyönäyttely

15.4

18.30 | Vid korsvägen

16.4

17.30-19.30 | KulTour Larsmo/Luoto

17.4

17.30-19.30 | KulTour Pedersöre

18.4

17.30-19.30| KulTour Nykarleby/Uusikaarlepyy

19.4-8.5

Examensutställning/Opinnäytetyönäyttely

20.4

11.00-13.00 | KulTour Jakobstad/Pietarsaari

22.4

19.00 | Molasses

20.00 | Falling in Between

24.4

14.00 | Konsert med klassiska musiker / Klassisten muusikoiden konsertti

18.30 | Dreamingly

27.4

11.30-18.30 | Teaterfestival / Teatterifestivaali

28.4

12.30-17.00 | Teaterfestival / Teatterifestivaali

15.00 | Stockholm Baroque

29.4

19.00 | YA! Live

2.5

18.00 | Pianokonsert / Pianokonsertti

3.5

18.00 | Dansuppvisning / Tanssinäytös

22.00 | Knife Prty

23.00 | Scavenger’s Daughter

5.5

15.00 | Jorden runt – Maailman ympaäri

6.5

17.00 | Adrian Heiskanen

18.30 | Hanna & Elin

19.00 | Wava-live

20.00 | Rebecka Sretenovic

21.00 | Hille-Könighofer Experience

8.5

19.00 | Wava plays Country

13.5

15.00 | Albert Nyberg

14.5

19.00 | Spår av Antigone

15.5

19.00 | Spår av Antigone

16.5

14.00-15.00 | Cyberaktuten / Tietoturvan ensiapuklinikka

19.00 | Spår av Antigone

17.5

22.00 | The sky is red: Metal Tribute Concert

20.5

17.00 | The Aristocrats Mini Tribute

21.5

18.00 | Wavas vår / Wavan kevät

24.5

20.00 | Benji Westerlund

22.00 | Rob Bartley Band

Campus10

Kulturkvarteret Campus Allegro i Jakobstad är en smältdegel där kreativitet, företagsamhet, konst och kultur möts och förenas. Kvarteret som är beläget i Jakobstads absoluta kärncentrum är uppbyggt kring tre återupptäckta gator från 1700-talet och omges av byggnader från fyra århundraden. Byggnadsfasen av Campus Allegro pågick 2009-2013 och verksamheten inleddes redan under vårterminen 2011. Den toppmoderna konsertsalen Schaumansalen, som utgör hjärtat i Campus Allegro, invigdes i mars 2013.

När Campus Allegro under läsåret 2022-2023 fyller 10 år firar aktörerna i och kring Campus det första decenniet i kvarteret med ett jubileumsår. Firandet inleds under höstterminen 2022 och sträcker sig över hela läsåret.

Kulttuurikortteli Campus Allegro Pietarsaaressa on sulatusuuni, jossa luovuus, yrittäjyys, taide ja kulttuuri kohtaavat ja yhdistyvät. Kortteli sijaitsee aivan Pietarsaaren ydinkeskustassa ja rakentuu kolmen 1700-luvulta peräisin olevan kadun ympärille. Korttelia ympäröivät rakennukset ovat neljältä vuosisadalta. Campus Allegron rakennusvaihe sijoittui vuosille 2009–2013 ja toiminta aloitettiin osittain jo kevätlukukaudella 2011. Huippumoderni Schaumansali, Campus Allegron sydän, vihittiin käyttöön maaliskuussa 2013.

Campus Allegron täyttäessä 10 vuotta lukuvuonna 2022–2023 Campuksen ja sen ympärillä toimivat tahot juhlistavat korttelin ensimmäistä vuosikymmentä juhlavuoden merkeissä. Juhliminen aloitetaan syyslukukaudella 2022 ja jatkuu koko lukuvuoden ajan.

The cultural quarter Campus Allegro in Jakobstad is a melting pot, where creativity, entrepreneurship, art and culture meet and unite. The quarter, situated in the very center of Jakobstad, is built around three rediscovered streets from the 18th century, and is surrounded by buildnings from four different centuries. The buildning phase of Campus Allegro took place during 2009-2013, and activity within the educational units started already during the spring term of 2011. The state-of-the-art Schauman Hall, the very heart of Campus Allegro, was inaugerated in March 2023.

When Campus Allegro celebrates 10 years during the school year 2022-2023, the actors in and around the Campus honour the quarter with a jubilee year. The celebration starts during the autumn term of 2022 and spans over the entire school year.