Glory utställning 22.11-20.12.2023

DELA PÅ FACEBOOK

Marika Holms måleri ingår i en målerisk, expressiv tradition från 1990-talet och framåt. De breda penseldragen med en stark energi är kännetecknade för Holms måleri.

Den orientaliska mattan fascinerar Holm med sin skönhet intill perfektionism. Hon har valt att repetitivt undersöka diamatformen vald från en antik matta från främre Kaukasien. I målningarna upplöses det perfekta till fragment av något som varit. Det perfekta blir imperfekt.

Via det måleriska uttrycket undersöker Marika Holm den orientaliska mattans symbolvärde i våra samtida hem. Med arbetet växer bland annat frågor kring identitetsskapande via shopping för att placera sig via smak i en social hierarki. Gamla koloniala tankar om det exotiska – det andra, blir ett närvarande tema i det konstnärliga skapandet.

Det finns sedan gammalt regler och kanon för en s.k. god smak, men det är ingen garanti för skönhet ur ett brett perspektiv.

Kurator Ingela Bodbacka-Rak

Öppettider:

22.11                 17:30-22:00

23.11                 18:00-21:00

24.11                 17:00-22:00

25.11                 18:00-22:00

1.12                    17:00- 21:00

2.12                    18:00- 21:00

3.12                    14:00-21:00

8.12                    18:00-22:00

9.12                    10:00-15:00

10.12                 14:00-16:00

16.12                 18:00-21:00

20.12                 18:00-22:00

 

Biografi

Marika Holm, född 1975 i Sjundeå, har studerat bildkonst vid Svenska konstskolan i Nykarleby, Konstindustriella högskolan i Helsingfors och Konstfack i Stockholm. Marikas arbetsfält består främst av måleri samt pedagogiska och socialt engagerade konstnärliga processer. Holms målningar har ställts ut i bland annat i Helsingfors, Stockholm, Oslo, Vilnius, Berlin och New York och finns i ett flertal samlingar. För tillfället arbetar Holm som lektor i bildkonst vid Yrkeshögskolan Novia i Jakobstad.