Föreläsningssal 463

Den mindre föreläsningssalen (463) har sittplatser för 30 deltagare.
UTRYMMESINFORMATION

Den mindre föreläsningssalen (463) har sittplatser för 30 deltagare. Rummet är utrustat med wifi, videoprojektor och skärm, whiteboard och blädderblock.

Priset 150 € + moms/dag

BILDER FRÅN UTRYMMET
INTRESSERAD AV ATT HYRA UTRYMMET?

Maria Store

+35850448 3072

maria.store@centria.fi