Föreläsningssal 462

Stora föreläsningssalen (462) har sittplatser för 80 deltagare.
UTRYMMESINFORMATION

Stora föreläsningssalen (462) har sittplatser för 80 deltagare. Rummet är utrustat med wifi, videoprojektor och två skärmar, whiteboard och blädderblock.

Priset 200 € + moms/dag

BILDER FRÅN UTRYMMET
INTRESSERAD AV ATT HYRA UTRYMMET?

Maria Store

+35850448 3072

maria.store@centria.fi