Narae utställning

DELA PÅ FACEBOOK

 

Varmt välkommen till vernissagen den 07.11 kl 18:00

”In this exhibit the second year students present their pictures with themes ranging from architecture
to fashion photography. Everyone with their own distinctive styles and ways of expressing
themselves using their camera. All come from different backgrounds with different life experiences
and goals, and together they showcase their own unique interpretation of the same assignment.”

”Fotolinjens andra års studerande ställer ut sina bilder med teman som sträcker sig från arkitektur till modefotografi. Alla har sina egna distinkta stilar och sätt att uttrycka sig själva med sin kamera. De kommer från olika bakgrunder och har olika livserfarenheter och mål, och tillsammans visar de sina
egna unika tolkningar av samma uppgift.”