Konstundervisningsdagarna 19–20.9.2024

DELA PÅ FACEBOOK

Konst och kultur är för alla. Att delta i konst och kultur är en grundläggande rättighet. Under Konstundervisningsdagarna lägger vi fokus på alla barns och ungas rätt till konst och kultur, och till konstnärligt utövande.

Under Konstundervisningsdagarna föreläser Sophia Alexandersson, verksamhetsledare och konstnärlig ledare på ShareMusic & Performing Arts, om hur kreativt samskapande kan skapa inkluderande lärmiljöer. Vi får också höra universitetsforskare Tuulikki Laes berätta om vägarna till en hållbar musik- och konstundervisning, och professor emeritus Gunnar Bjursell föreläsa om hur kulturellt engagemang påverkar hjärna, hälsa och välmående. Dagarna bjuder även in till kreativa workshops i social cirkus, scenkonst, mediekonst, ordkonst och dans, folkmusik, sång och musiklek. Vi får också ta del av scensamtal, samvaro och fantastiska musik- och konstuppträdanden.

Konstundervisningsdagarnas mål är att inspirera till samverkan och nytänkande kring konstundervisning samt möjliggöra kollegialt stöd och nätverksbyggande inom fältet. De riktar sig till alla som jobbar inom konstundervisning: konstpedagoger, ämneslärare, småbarnspedagoger, klasslärare, rektorer, kulturarbetare, konstnärer, projektarbetare, studerande och forskare. Alla är välkomna att delta.

PRESENTATION AV KEYNOTE-FÖRELÄSARE

PRESENTATION AV WORKSHOPHELHETER

Konstundervisningsdagarnas program är främst på svenska. En del av programmet är på finska och engelska. Vi förbehåller oss rätten till ändringar eller justeringar i programmet.

 

Mer information och länk till anmälan hittas här