Konsert med klassiska musiker / Klassisten muusikoiden konsertti

DELA PÅ FACEBOOK

Novias klassiska musiker i kammarmusikkursen. På repertoaren står wienklassicismen, alltså musik från 1700-talets andra hälft med tonsättare som W.A. Mozart och G.W. Gluck. Instudering: Kajsa Dahlbäck och Tea Polso. / Novian kamarimusiikkikurssin klassiset muusikot. Ohjelmistolla on wieninklassisimi, eli musiikiia 1700-luvun toiselta puoliskolta säveltäjistä kuin W.A. Mozart ja G.W. Gluck. Valmistelevina opettajina Kajsa Dahlbäck ja Tea Polso.