Trifolium

SHARE ON FACEBOOK

Scenen fylls av skönsjungande damer när tre körer – en trifolium (treklöver) – möts till konsert.
Gemensamt bjuder körerna på finlandssvenska verk med spännande körarrangemang. De enskilda körerna framför blandade favoriter från egna repertoarer.

Två konserter- tre damkörer.
Aquarelle (Vörå)
dirigent Pernilla NIlsson – Wik
Madrigalen (Jakobstad)
dirigent Johan Tonberg
QuinnTon (Vasa)
dirigent Monica Heikius

Lö 13.4 kl. 15.00 Vasa medborgarinstitut Alma
Sö 14.4 kl. 18.00 Schaumansalen, Jakobstad

Biljett 18 €
Studerande och barn 12-15 år 13 €
Barn under 12 år gratis

Längd 75 min