Robocoast info-frukost

Funderar ni på hur ni skulle kunna öka ert företags konkurrenskraft och produktivitet med hjälp av den senaste digitala teknologin? Välkommen på frukost till Campus Allegro fredag 15.3 kl 9-10 för att få information om vad Centria erbjuder inom innovationshubben Robocoast! Vi erbjuder bland annat: Gratis digital kartläggning (värde 400€), utvecklings- och testmiljöer för olika typer av digitala lösningar, expertresurser, stöd vid modernisering av verksamheten, möjlighet att delta i pågående projekt, skolning och kurser och samarbetspartners.

Frukosten är kostnadsfri. Robocoast EDIH medfinansieras av Europeiska Kommissionen inom Digitala Europaprogrammet, samt av Business Finland.

Anmäl dig senast 13.3.2024: https://link.webropol.com/s/Robocoast-frukost-aamiainen-Campus-Allegro-15-3-2024

Arr. Centria FUI, Europeiska Innovationshubben Robocoast