Christmas Sing-Along

SHARE ON FACEBOOK

Höstsäsongen 2022 avslutas traditionsenligt med Schaumansalens egen julkonsert – Välkomna på allsångskonsert tillsammans med Los Allegros!  

Syyskausi 2022 päättyy perinteen mukaisesti Schaumansalin omaan joulukonserttiin – Tervetuloa yhteislaulukonserttiin yhdessä Los Allegrosin kanssa 

Biljetter/Liput: 22 €
Studerande/Opiskelijat: 10 €