Novia logo

http://www.novia.fi

Yrkeshögskolan Novia
Köpmansgatan 10
68600
Jakobstad
Telefon: (06) 328 5821
studerandeservice@novia.fi

Yrkeshögskolan Novia

Enheten i Jakobstad med utbildningsverksamhet inom kulturområdet; bildkonst,
grafisk design, inredningsdesign, fotografering, scenkonst och musik samt
forskning och utveckling inom kultur och entreprenörskap.
Cirka 270 av Novias totalt 4000 studerande finns i Jakobstad och personalstyrkan i
campuset uppgår till cirka 30 personer av totala antalet 400 anställda.
Visionen är att kulturutbildningen inom Novia i Jakobstad ska få en stark profil
och position i Svenskfinland och att ett attraktivt högskolecampus skall skapas i
samarbete med de andra utbildningsenheterna.
Schaumansalen, Black box och White box utgör utmärkta miljöer för möten
mellan professionella och studerande. Schaumansalen är en av landets bästa
akustiska miljöer med förstklassig ljudteknik, audiovisuell teknik,
inspelningsstudio och instrument. Den intima Black box, scenrummet för
teater- och musik, ger möjlighet till nära möten mellan publik och
skådespelare, musiker och performanceartister. Utställningsutrymmet White
box, tillsammans med våra verkstäder, ateljéer och gästlägenheter, är en
fungerande miljö för utställningar, undervisning och ”Artist in Residence”-
verksamhet. Den lilla staden blir genom dessa miljöer en torgplats för stor
konst där tillresande mästare, våra studerande och nejdens befolkning möts
kring ett gemensamt fokus grundat i en gemensam passion.

För mera information:
Kajsa Dahlbäck
Enhetschef
E-post:kajsa.dahlback@novia.fi
Tel. +358505685219

Utbildningsutbud:

https://www.novia.fi/utbildning/utbildningsutbud/kultur/