Centria logo mod

http://www.centria.fi

Yrkeshögskolan Centria
Runebergsgatan 8
68600
Jakobstad
Tel: +358 6 825 0000
Fax: +358 6 825 2000
assistant.pietarsaari@centria.fi

Uthyrning av utrymmen

Kajsa Emmerich
Tel. 040 687 5033
kajsa.emmerich@centria.fi

Yrkeshögskolan Centria

Vår verksamhet i Jakobstad kännetecknas av en internationell atmosfär. Enheten är i praktiken trespråkig och betjänar på finska, svenska och engelska. Vid Centria i Jakobstad finns ca 200 studerande och 15 anställda.

Våra utbildningar i Campus Allegro

I Jakobstad kan du studera företagsekonomi på engelska i det engelskspråkiga utbildningsprogrammet International Business. Programmet erbjuder flerformsstudier som ger dig en yrkeshögskoleexamen, Bachelor of Business Administration.

Utbildningen fokuserar på företagsamhet, försäljning och marknadsföring samt design inom pälsbranschen i en internationell verksamhetsmiljö. Målet är att ge studerandena professionella, internationella och kommunikativa kompetenser. Man kan välja mellan två inriktningar:

De fördjupade studierna inom företagsekonomi består av modulerna global business, marknadsföring samt turism och event management. Temat företagsamhet ingår i alla moduler.

De fördjupade studierna inom pälsdesign och -marknadsföring gör studerandena till experter inom pälsbranschen, vilka kan bearbeta päls och läder samt förstå materialens särdrag inom design, produktion och marknadsföring. I studierna ingår planering och genomförande av ett projekt med en internationell mässa.

I undervisningen betonas arbetspraktik, företagsamhet samt kontakter med näringslivet. Inom studierna har man möjlighet att bekanta sig med det lokala näringslivet, göra projektjobb för företag eller bedriva egen företagsverksamhet tillsammans med andra studerande. I examensarbetet tillämpar och utvecklar den studerande sin expertis. Vi erbjuder även goda möjligheter till internationalisering i form av student- och lärarutbyte samt internationella projekt.

YH-examen baserad på flerformsstudier innebär självständigt arbete och denna examen kompletterar tidigare arbetserfarenhet och utbildning. För varje studerande gör man upp en personlig studieplan, där man kan tillgodoräkna tidigare studier och betonar undervisnings- och inlärningsmetoder enligt flerformsprincipen. Studier inom inriktningen på företagsekonomi kan som regel utföras vid sidan av ett jobb. Dessutom utförs en del av studierna som projektstudier i anslutning till studerandenas egna jobb.

Forskning och utveckling vid Centria

Inom undervisningen finns ett nära samarbete med forsknings- och utvecklingsverksamheten inom Centria, vars mål är att skapa utvecklingsmöjligheter för regionens företag och organisationer. Våra forsknings- och utvecklingsprojekt handlar om regional utveckling och företagsamhet. Vi erbjuder fortbildning, skräddarsydda kurser och beställningsundersökningar inom alla företagsekonomiska delområden.

Verksamheten i Jakobstad omfattar även Centria Fur Studio som kännetecknas av en öppen och innovativ miljö, lång erfarenhet och ett omfattande internationellt nätverk. Centria Fur studio erbjuder en unik möjlighet till fortbildningar och korta kurser inom pälsdesign.

Mera information:

Hannele Teir
enhetschef
tel. +358 44 7250 438
hannele.teir@centria.fi