Campus Allegro

Campus Allegro ligger invid torget i hjärtat av staden Jakobstad. Kring tre återupptäckta 1700-talsgator har ett levande centrum för konst, kreativitet och välmående skapats.
I Campus Allegro finns utrymmen för utbildning, bibliotek, restaurang och café, bank, affärer samt kontor. De utbildningsenheter som skapar ett dynamiskt campus omfattar Yrkeshögskolan Novia, Åbo Akademi, Yrkeshögskolan Centria, Yrkesakademin i Österbotten, Jakobstads musikinstitut och barnkonstskolan Balatako. Schauman–salen med orkesterdike och plats för fyrahundra personer och galleri Gro gör Allegro till en kulturellt känd mötesplats. I Campus Allegro vistas dagligen över 700 studerande och genom bra samverkan kan studerandena välja kurser från alla tre högskolor

Uthyrning av utrymmen i Campus Allegro

Om ni är intresserade av att hyra utrymme i Campus Allegro, besök booking.campusallegro.fi eller http://allegro.centria.fi

Bokning av Rotundan: http://pkol.cop.fi/rotunda/info_fi.html