balatako-logo

www.balatako.fi

Konstskolan Balatako
Konstskolan för barn och unga
Köpmansgatan 10
68600
Jakobstad
tfn +358 44 7851 394
malin.simons@jakobstad.fi

Konstskolan Balatako

I Jakobstads konstskola för barn och unga, som också kallas Balatako, studerar vi bildspråket. I konstskolan kan man syssla med konst på fritiden under många år. Har man fått plats i konstskolan som 6-åring kan man varje år gå en kurs och lära sig mer om konst och bildskapande långt upp i tonåren. Undervisningen är målinriktad med en egen läroplan och byggs upp med från nivå till nivå fortskridande kurser.
Konstskolans målsättning är att stödja elevens egen kreativitet och uttrycksförmåga men också förmågan att tolka bilder och den visuella kulturen. Undervisningen sköts av bildpedagoger eller bildkonstnärer med specialkunnande.
Konstskolan lyder under Jakobstadsnejdens musikinstituts administration och undervisningsutrymmena finns i Campus Allegro.

För mera information kontakta:
Malin Simons
tfn +358 44 7851 394
malin.simons@jakobstad.fi