www.musikhuset.fi/

Wava-institutet
Storgatan 9
68600 Jakobstad
Telefon: +358447851279
wava@edu.jakobstad.fi

Wava-institutet

Vid Wava-institutet kan du, ung eller gammal, musicera och studera målinriktat musik, bildkonst, dans och teater enligt läroplan.

Till musikinstitutet kan barn och unga bosatta i Jakobstad, Pedersöre, Larsmo och Nykarleby anmäla sig. Nya elever antas överlag under våren men emellanåt kan det finnas plats även under pågående läsår. Ta kontakt till kansliet (wava@edu.jakobstad.fi) om du vill veta det aktuella läget!

Även om största delen av våra elever är barn och ungdomar så erbjuder vi även vuxna möjligheten att ta lektioner med våra duktiga lärare enskilt eller i band via musikinstitutets öppna avdelning. Gör som många andra, passa på att inspireras av musiken!

För mera information kontakta:

Peter Roos
Rektor
Telefon: +358 44 785 1629
E-post: peter.roos@jakobstad.fi

Bo-Anders Sandström
Biträdande rektor
Telefon: +358 44 365 9292
E-post: bo-anders.sandstrom@jakobstad.fi

Kaija Ena
Administrativ sekreterare
Telefon: +358447851279
E-post: kaija.ena@jakobstad.fi