Jakobstadsnejdens-musikinstitut

www.musikhuset.fi/

Jakobstadsnejdens Musikinstitut
Storgatan 9
68600 Jakobstad
Telefon: +358 6 786 3279
kansli-jmi@musikhuset.fi

Jakobstadsnejdens Musikinstitut

Jakobstadsnejdens Musikinstitut är till för Dig som är intresserad av musik och som gärna önskar börja spela något instrument eller sjunga. Jakobstadsnejdens musikinstitut verkar i nära samarbete med musikutbildningarna vid Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia.

Musikinstitutet har, sedan det grundades år 1974, fostrat en rad framstående professionella musiker. Det viktigaste är ändå att institutet gett så många människor möjlighet att lära sig spela olika instrument och sjunga för att sedan kunna mötas i olika orkestrar, körer och band inom olika musikgenrer.

Musikinstitutet riktar sig främst till barn och ungdomar men även vuxna kan till självkostnadspris studera musik på institutets öppna avdelning.

För mera information kontakta:
Peter Roos
Rektor
Telefon: +358 44 785 1629
E-post: peter.roos@jakobstad.fi

Bo-Anders Sandström
Biträdande rektor
Telefon: +358 44 365 9292
E-post: bo-anders.sandstrom@jakobstad.fi

Kaija Ena
Administrativ sekreterare
Telefon: +358 6 786 3279
E-post: kaija.ena@jakobstad.fi