MOT ROTEN / Anna-Sofia Nylund & Alex Rosan näyttely 22.11.-9.12.

  • 22.11.22 0:0009.12.22 0:00
JAA FACEBOOKISSA

ALEX ROSA & ANNA-SOFIA NYLUNDs utställning MOT ROTEN hålls i White Box 22.11-9.12.2022.

Alex Rosa och Anna-Sofia Nylund har båda växt upp i Österbotten och behandlar tematik kring det på olika sätt i sitt konstnärskap.

De växte upp tillsammans i Jakobstad under de sena tonåren och odlade en stark vänskap; som de håller än idag.

Båda har sedan flyttat bort och utbildat sig till konstnärer på olika håll. Rosa till Västerbotten i Sverige och Nylund till Helsingfors. Rosa har sedan valt att flytta tillbaka för att komma närmare dialekten, naturen och barndomslandskapet. Nylund bor fortfarande på annan ort men återkommer ständigt till tematik som har att göra med Jakobstad.

I duoutställningen Mot roten har de separat undersökt olika delar av sin uppväxt och sina rötter.

Nylund visar flera videoverk, och Rosa visar både videoverk och keramik- och textilskulpturer.

Mot roten öppnar samtidigt som videokonstfestivalen SHORTS 22.11 kl. 19.30. Samtidigt pågår också RUSK-festivalen i Campus Allegro!

@a.l.e.x.r.o.s.a
@nylundan
#shortsfestival2022 @ruskfestival @yrkeshogskolannovia