Centria logo mod

http://www.centria.fi

Centria ammattikorkeakoulu
Runeberginkatu 8
68600
Pietarsaari
Puh: +358 6 825 0000
Fax: +358 6 825 2000
assistant.pietarsaari@centria.fi

Tilavuokraus

Kajsa Emmerich
Puh. 040 687 5033
kajsa.emmerich@centria.fi

Centria-ammattikorkeakoulu

Toimintaamme Pietarsaaressa leimaa kansainvälinen ilmapiiri ja yksikkömme onkin käytännössä kolmikielinen (suomi, ruotsi ja englanti). Kaikkiaan Centria ammattikorkeakoulun Pietarsaaren toimipisteessä opiskelee n. 200 opiskelijaa, henkilökunnan määrä on 15.

Koulutustarjontamme Campus Allegrossa

Pietarsaaressa voit opiskella monimuotototeutuksena englanninkielisen liiketalouden ammattikorkeakoulututkinnon, Bachelor of Business Administration, International Business -koulutusohjelmassa.

Koulutus keskittyy yrittäjyyteen, myyntiin ja markkinointiin sekä turkisalan suunnitteluun kansainvälisessä liike toimintaympäristössä. Koulutuksen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ammatillisia, kansainvälisiä ja vuorovaikutuksellisia kompetensseja. Opiskelijat voivat valita kaksi suuntaumaa:

Liiketalouden syventävissä opinnoissa opiskelija osallistuu kolmeen moduuliin; global business, markkinointi ja matkailu & event management. Yrittäjyys on osana kaikkia moduuleja.

Turkissuunnittelun ja markkinoinnin syventävissä opinnoissa opiskelijasta tulee turkisalan osaaja, joka osaa käsitellä turkista ja nahkaa sekä ymmärtää materiaalien ominaispiirteet suunnittelussa, valmistuksessa ja markkinoinnissa. Opintoihin kuuluu kansainvälisen messuprojektin suunnittelu ja toteutus.

Opetuksessa painotetaan työharjoittelua, yrittäjyyttä sekä suhteita elinkeinoelämään. Opinnoissa on mahdollista tutustua paikalliseen elinkeinoelämään, toteuttaa yrityksille projektitöitä tai pyörittää omaa yritystä yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa. Opinnäytetyötä kirjoittaessaan opiskelija soveltaa ja vahvistaa asiantuntemustaan. Tarjoamme myös hyvät kansainvälistymismahdollisuudet opiskelija- ja opettajavaihdon sekä kansainvälisten hankkeiden muodossa.

AMK-tutkinto monimuotototeutuksena on itsenäistä ja se täydentää aiempaa työkokemusta ja koulutusta. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa korostuu aikaisempien opintojen hyväksilukeminen sekä monimuotoiset opetus- ja oppimismenetelmät. Liiketalouden suuntaumassa opinnot voidaan pääsääntöisesti suorittaa työn ohessa. Lisäksi osa opinnoista tehdään opiskelijan omaan työhön liittyvinä projektiopintoina.

Centrian tutkimus- ja kehitystoiminta

Opetus toimii tiiviissä yhteydessä Centrian tutkimus- ja kehitystoiminnan kanssa, jonka tavoitteena on luoda alueen yrityksille ja organisaatioille kehittymisedellytyksiä. Tutkimus- ja kehityshankkeemme liittyvät aluekehitykseen ja yrittäjyyteen. Tarjoamme täydennyskoulutusta, räätälöityjä kursseja ja tilaustutkimuksia kaikilla liiketalouden osa-alueilla.

Pietarsaaren toimipisteessä toimii myös Centria Fur Studio. Avoimeen innovaatioympäristöön perustuvaa toimintaa leimaa pitkä kokemus ja laaja kansainvälinen verkosto, joiden turvin Centria Fur Studio tarjoaa ainutlaatuisen mahdollisuuden turkisdesignia koskeviin täydennyskoulutuksiin ja lyhytkursseihin.

Lisätietoja:
Hannele Teir
yksikönjohtaja
puh. +358 44 7250 438
hannele.teir@centria.fi