Det är nu vi bygger vår framtid – tillsammans

Seminarium gällande konstundervisning 8.6.2023

Program

13.00-13.15 Konstupplevelse
Tobias Fagerholm
13.15-13.45 Inledning
– Bona Sandström – SKAPA så långt
– SKAPA teamet och referensgruppen: En hälsning
– Peter Roos: Hur går SKAPA vidare 2024-2025
– Anna Bertills: Framtidsperspektiv- omvärldsanalys
13.45-14.15 Presentation
Isto Turpeinen, doktor i dans, specialsakkunnig, dansare, forskare och pedagog: Peruskoulu on Suomen suurin kulttuurikeskus
14.15-14.45 Kaffe (SKAPA Jakobstadsregionen bjuder)
14.45-15.15 Konstupplevelse, Black Box
Time Travelers och Astronauterna under Ida-Maria Raks ledning: Är du färgglad idag?
15.15-15.45 Presentation
Cecilia Jeppsson, universitetslektor vid Högskolan i Halmstad (SWE): “Rörlig och stabil, bred och spetsig” Kulturell reproduktion och strategier för breddat deltagande i den svenska kulturskolan
15.45-16.00 Diskussion och avslutning

Arrangör

SKAPA Jakobstadsregionen
En strategisk satsning på konstundervisning för barn och unga. Projektet vill stärka barns och ungas välmående genom att bidra till att fler får delta i konstundervisning

Plats

Rotunda, Campus Allegro, Köpmansgatan 10, Jakobstad

Seminariets målgrupp

För dig och mig, vi
Utbildningsaktörer inom konstundervisning
Tjänstemän och politiker
Personal inom grundläggande utbildning och småbarnspedagogik
Tredje sektorn, föreningar

Anmälan

Anmäl dig till seminariet senast 5.6 via https://forms.gle/FALCHM4RL6MnRy826
Det är gratis att delta.