Cirkulär ekonomi som konkurrensfördel

  • 26.10.22 13:0016:00
DELA PÅ FACEBOOK

26.10.2022 13:00 – 26.10.2022 16:00

Intresserad av att skapa nya konkurrensfördelar? Vill du veta mera om cirkulära affärsmodeller? Kom och lär dig mera!

Intresserad av att skapa nya konkurrensfördelar? Är cirkulär ekonomi eller cirkulära affärsmodeller något som du sneglat på men vill veta mera om? Kom med på eftermiddagsseminarium (digitalt evenemang) onsdagen den 26.10 och lär dig mera!

Eftermiddagen innehåller talturer om bl.a. cirkulära affärsmodeller och hur de kan skapa konkurrensfördelar, stödmöjligheter från NTM-centralen samt företagscase från Autocirc, Tamturbo och Tracegrow. Deltagarna får också möjligheten att jobba med att utveckla sitt eget företags affärsmodell.

Anmäl dig senast måndag 24.10.

Evenemanget är tvåspråkigt och öppet för alla intresserade.

Hybridevenemanget arrangeras inom ramen för DeCiDe-projektet, som är ett samarbetsprojekt mellan Jakobstadsregionens Utvecklingsbolag Concordia, Centria ammattikorkeakoulu och Yrkeshögskolan Novia. Projektet finansieras av Österbottens Förbund och Europeiska regionala utvecklingsfonden.