Åbo Akademi 600

http://www.abo.fi

Åbo Akademi
Storgatan 7
68600 Jakobstad
FINLAND

Åbo Akademi

Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare vid Åbo Akademis fakultet för pedagogik och välfärdsstudier utbildar barnträdgårdslärare på svenska.

Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare
Vi har närmare 120 studerande och i personalen finns cirka 15 personer. Sammanlagt har Åbo Akademi 7000 studerande fördelade på fyra verksamhetsorter Åbo, Vasa och Jakobstad.
Hos oss blir man barnträdgårdslärare och samtidigt pedagogie kandidat (PeK). Blivande barnträdgårdslärare läser pedagogik med inriktningsalternativet barnpedagogik som huvudämne. Utbildningen ger behörighet att arbeta med barn upp till skolåldern.
Efter avlagd kandidatexamen är det möjligt att fortsätta studierna för att bli pedagogie magister (PeM) och få behörighet för dagvårdsledaruppgifter. Dessutom ger magisterexamen möjlighet till forskarstudier.

Forskning
Forskare knutna till Utbildningslinjen för barnträdgårdslärare och Center för barnpedagogisk forskning, CBF, forskar inom det barnpedagogiska området. Vår forskning gäller barns lärande och lärandemiljöer, etik och värdegrund samt barnträdgårdslärares professionsutveckling.

Forskningen kring barns lärande och lärandemiljö handlar om den musikaliska lärandemiljön, pedagoger som språkmodeller samt andraspråkstillägnande genom språkbad. I vår forskning om etik och värdegrund är barns rättigheter samt jämställdhet och jämlikhet i daghem och förskola centrala teman. När det gäller barnträdgårdslärarnas professionsutveckling bidrar forskningen till att höja barnträdgårdslärarnas kompetens.

För mera information kontakta:
Marita Westerlund
Studierådgivare
marita.westerlund@abo.fi
Tel. +358 50 586 3946
Forskning vid ÅA