Novia logo

http://www.novia.fi

Yrkeshögskolan Novia
Köpmansgatan 10
68600
Jakobstad
Telefon: (06) 328 5821
jakobstad@novia.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Yrkeshögskolan Novia

Enheten i Jakobstad med utbildningsverksamhet inom kulturområdet.
Hösten 2012 inledde de Novia studerande vid utbildningsprogrammen i bildkonst, formgivning, mediakultur och musik sina studier i nybyggda Campus Allegro i Jakobstad.

I campuset finns Novias utbildningsprogram inom bildkonst, formgivning, mediakultur, musik samt forskning och utveckling inom kulturområdet. Cirka 250 av Novias totalt 4000 studerande finns i Jakobstad och personalstyrkan i campuset uppgår till cirka 40 personer. av totala antalet 400 anställda.

Visionen är att kulturutbildningen inom Novia i Jakobstad ska få en stark profil och position i Svenskfinland och att ett attraktivt högskolecampus skall skapas i samarbete med Åbo Akademi och Centria Yrkeshögskola. De nya lokalerna har planerats utifrån studerandes behov med öppna ytor som gör det lätt för studerande och lärare att träffas. Utrymmena är ändamålsenliga och utbildningsmiljön kreativ.

För mera information:
Sören Lillkung
Enhetschef
E-post:soren.lillkung@novia.fi
Tel. +358 44780 5800

Utbildning:

» Bildkonst (http://www.novia.fi/utbildning/kultur/bildkonst/) (http://www.bildkonst.fi/)

» Foto (http://www.novia.fi/utbildning/kultur/fotografering-up-mediakultur/) (http://www.fotokonst.fi/)

» Grafisk planering (http://www.novia.fi/utbildning/kultur/formgivning-jakobstad/) (http://www.grafiskplanering.fi/)

» Rumsgestaltning (http://www.novia.fi/utbildning/kultur/formgivning-jakobstad/) (http://www.formgivning.fi/)

» Musikpedagog (http://www.novia.fi/utbildning/kultur/musik/) (musikpedagog)

» Musiker (http://www.novia.fi/utbildning/kultur/musik/) (musiker)

» Barockmusik (http://www.novia.fi/utbildning/kultur/musik/) (profileringsstudier i barockmusik)