Jakobstadsnejdens-musikinstitut

www.musikhuset.fi/

Jakobstadsnejdens Musikinstitut
Köpmansgatan 10
68600 Jakobstad
Telefon: +358 6 786 3279
E-post: kansli-jmi@musikhuset.fi

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on LinkedInEmail this to someone

Jakobstadsnejdens Musikinstitut

Jakobstadsnejdens Musikinstitut är till för Dig som är intresserad av musik och som gärna önskar börja spela något instrument eller sjunga. Jakobstadsnejdens musikinstitut verkar i nära samarbete med musikutbildningarna vid Yrkesakademin i Österbotten och Yrkeshögskolan Novia.

Musikinstitutet har, sedan det grundades år 1974, fostrat en rad framstående professionella musiker. Det viktigaste är ändå att institutet gett så många människor möjlighet att lära sig spela olika instrument och sjunga för att sedan kunna mötas i olika orkestrar, körer och band inom olika musikgenrer.

Musikinstitutet riktar sig främst till barn och ungdomar men även vuxna kan till självkostnadspris studera musik på institutets öppna avdelning.

För mera information kontakta:
Bo-Anders Sandström
Rektor
Telefon: +358 6 786 3279
E-post: bo-anders.sandstrom@jakobstad.fi